Medinello Groepsbehandeling Fibromyalgie - Page 6

Brochure Groepsbehandeling Fibromyalgie UW BIJDRAGE Het is belangrijk dat u bij alle bijeenkomsten aanwezig bent, actief deelneemt en de huiswerkopdrachten uitvoert. Hoe actiever u zich tijdens de behandeling inzet, hoe meer baat u bij de behandeling zult hebben. Als u twee bijeenkomsten mist, wordt er door de behandelaars besproken of het nog zinvol is om het programma verder te vervolgen. INDIEN U VERHINDERD BENT Als u niet naar een afspraak kunt komen, vragen wij u dit uiterlijk 24 uur van tevoren, telefonisch door te geven op het nummer 088 - 567 01 90. WORDT DE BEHANDELING VERGOED? De revalidatiezorg van Medinello valt onder de basisverzekering voor ziektekosten en is daarmee voor iedereen toegankelijk. Op basis van een verwijzing van een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist kan het programma van Medinello worden ingezet. Indien voldaan wordt aan de inclusiecriteria, wordt het programma volledig vergoed vanuit uw zorgverzekering (m.u.v. het wettelijk eigen risico). Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Medinello, www.medinello.nl. Voor vragen mag u altijd telefonisch contact opnemen. 6