Medinello Groepsbehandeling Fibromyalgie - Page 5

MULTIDISCIPLINAIRE GROEPSBEHANDELING 16 DAGEN (FIBRO 16) Deze groepsbehandeling bestaat uit zestien bijeenkomsten. De bijeenkomsten vinden tweemaal per week plaats en zijn verspreid over acht weken. Tijdens de bijeenkomsten krijgt u informatie over de factoren die uw klachten in positieve en negatieve zin kunnen beïnvloeden en krijgt u methoden aangereikt om deze factoren bij uzelf te herkennen en zo nodig te veranderen. Stappenplan U leert stappenplannen op te stellen zodat u hiermee aan uw persoonlijke doelen kunt werken. Bij het onderdeel fysiotherapie wordt aandacht besteed aan het vinden van een goede afwisseling tussen inspanning en ontspanning, het verbeteren van uw algemene lichamelijke conditie en het (weer) opbouwen van activiteiten. Sportkleding is hierbij niet vereist. Makkelijk zittende kleding is voldoende. Omgeving Uw klachten kunnen ook invloed hebben op de mensen in uw omgeving. In de behandeling zal uw partner, of een ander belangrijke persoon voor u, gevraagd worden om tijdens drie bijeenkomsten deel te nemen aan het programma. Het doel is dat uw naaste omgeving begrijpt wat de behandeling inhoudt, zodat u samen, zo goed mogelijk, aan de behandeldoelen kunt werken. 5