Medinello Groepsbehandeling Fibromyalgie - Page 4

Brochure Groepsbehandeling Fibromyalgie WAT HOUDT DE BEHANDELING IN? Medinello Nijmegen biedt twee verschillende groepsbehandelingen voor fibromyalgie; de Fibro 8 en de Fibro 16. De behandeling wordt verzorgd door de revalidatiearts, psycholoog en fysiotherapeut. Alle bijeenkomsten zijn in groepsverband met maximaal acht deelnemers. MULTIDISCIPLINAIRE GROEPSBEHANDELING 8 DAGEN (FIBRO 8) Deze groepsbehandeling bestaat uit acht bijeenkomsten. De bijeenkomsten vinden eenmaal per week plaats en zijn verspreid over acht weken. Er wordt uitleg en advies gegeven over het omgaan met fibromyalgie. Thema’s die aan bod komen zijn: • Wat is fibromyalgie? • Hoe ga je er mee om? • Communiceren naar de omgeving • Hoe om te gaan met spanningen. • Balans vinden tussen fysieke inspanning en ontspanning • Theorie van geleidelijke opbouw van activiteiten en een toekomstplan. De gevolgen van fibromyalgie kunnen ook invloed hebben op de mensen uit uw omgeving. In de behandeling zal uw partner, of een ander voor u belangrijk persoon, gevraagd worden om tijdens een van de bijeenkomsten deel te nemen aan het programma. De ervaring leert dat dit bijdraagt aan meer wederzijds begrip en daardoor het beter bereiken van de doelen. 4