Medinello Algemene brochure (07.2017)

VOOR WIE? Bij Medinello worden cliënten be­handeld met langdurige en meer- voudige problematiek. Dat wil zeg- gen er zijn zowel pro­blemen met het bewegend functioneren, als proble- men op psychosociaal gebied. Denk hierbij aan persoonlijke factoren zoals ziekteperceptie, een ontoereikende coping, bewegings- angst, subassertief gedrag, vermijdingsgedrag of psychische klachten (bijvoorbeeld angst, depres- sie, trauma), maar ook aan externe factoren zoals problemen in fysieke en sociale omgeving van de cliënt. Kortom, een complexe zorgvraag. De cliënt heeft in de regel de ‘gewone medische weg’ bewandeld zonder resultaat, heeft de klachten minimaal drie maanden en wordt verwezen door de huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts. EFFECTIEF Wij gaan voor duurzaam resultaat. Medinello heeft programma’s ontwikkeld voor de meest voorkomende klachten, gebaseerd op methoden die hun effect al hebben aangetoond in wetenschappelijk onderzoek en in de praktijk. Elke behandeling wordt bovendien aangepast aan het individu, maatwerk dus. Ons doel is om de cliënt weer actief te laten participeren in het dagelijks leven. Denk bijvoorbeeld aan werk, sport en sociale activiteiten. Daarbij staat kwaliteit van leven voorop. Het behandelprogramma duurt maximaal 16 weken. Na drie en zes maanden is er een nazorgevaluatie. Tijdens en na de behandeling meten we met gevalideerde vragenlijsten en meetinstrumenten of doelstellingen gehaald worden en of het behandelprogramma effectief is. M+ Almere Louis Armstrongweg 10, 1311 RK Almere T 088 - 567 01 60 E almere@medinello.nl M+ Doetinchem Tjalmastraat 3, 7001 EX Doetinchem T 088 - 567 01 30 E doetinchem@medinello.nl M+ Eindhoven Insulindelaan 134, 5613 BT Eindhoven T 088 - 567 01 45 E eindhoven@medinello.nl M+ Haarlem Noord H. Swarthstraat 12, 2024 HB Haarlem T 088 - 567 01 15 E haarlemnoord@medinello.nl M+ Haarlem Zuid Boerhaavelaan 32a, 2035 RC Haarlem T 088 - 567 01 20 E haarlemzuid@medinello.nl M+ IJmond Steenhouwerskwartier 29, 1967 KD Heemskerk T 088 - 567 01 40 E ijmond@medinello.nl DOOR WIE? Medinello telt een ervaren en veelzijdig team van professionals, dat wordt geleid door een revalidatiearts. Het team bestaat uit psychologen, fysiotherapeuten, manueel therapeuten en ergotherapeuten. Wij geloven in een integrale aanpak. Tijdens de intake-dag bezoekt de cliënt de diverse (para-)medische professionals, die na hun onderzoek gezamenlijk een diagnose stellen. Het team bekijkt vervolgens of en met welke behandeling de cliënt binnen Medinello kan worden geholpen. INNOVATIEF Medinello heeft een innovatieve aanpak. We zijn op de hoogte van de laatste behandelmethoden en gebruiken geavanceerde appara- tuur. Een voorbeeld is My Wellness Key. De cliënt draagt dit apparaatje, dat bewegingen en intensiteit meet, gedurende een aantal dagen. Zo krijgen we een goed totaalbeeld van het persoonlijke beweeggedrag van de cliënt, zowel binnen als buiten Medinello. Daarnaast gebruiken we de nieuwste nieuwste revalidatie- en trainingsapparatuur, die het trainen een stuk aangenamer maken. Softwareweg 7, 3821 BN Amersfoort Databankweg 2a, 3821 AL Amersfoort T 088 - 567 01 00 F 088 - 567 01 11 E amersfoort@medinello.nl I www.medinello.nl M+ Nijmegen Hengstdal 3, 6574 NA Ubbergen T 088 - 567 01 90 E nijmegen@medinello.nl M+ Rotterdam Hoofdweg 90, 3067 GH Rotterdam T 088 - 567 01 50 E rotterdam@medinello.nl M+ Utrecht Weg naar Rhijnauwen 3, 3584 AD Utrecht T 088 - 567 01 55 E utrecht@medinello.nl VERZEKERD? De behandeling in ons revalidatiecentrum vallen binnen de basis- vergoeding van de Nederlandse zorgverzekeraars, mits de cliënt aan de eerder genoemde voorwaarden voldoet. PRIVACY De privacy van onze cliënten is volledig gewaarborgd. Vertrouwelijke informatie wordt uitsluitend tussen de behandelende professionals uitgewisseld. Zij hebben een geheimhoudingsplicht. De verwijzer krijgt alleen gedetailleerde informatie als de cliënt daar toestemming voor geeft. De cliënt heeft altijd het recht zijn vertrouwe- lijke dossier in te zien. M+ Valkenswaard Antwerpsebaan 10, 5554 JV Valkenswaard T 088 - 567 01 45 E valkenswaard@medinello.nl M+ Zeist Badmeester Schenkpad 14, 3705 GK Zeist T 088 - 567 01 35 E zeist@medinello.nl M+ ZO Brabant Fabriekstraat 24, 5753 AH Deurne Graspieper 4, 5731 SP Mierlo T 088 - 567 01 25 E zobrabant@medinello.nl