Maxi Fashion - Page 36

- SB - MÔŽU MALÉ OBCHODY KONKUROVAŤ VEĽKÝM? Snaha malého obchodníka konkurovať veľkým obchodným reťazcom a supermarketom sa môže zdať ako vopred prehratá, avšak v skutočnosti je toho, čo môže byť v malých obchodoch pre zákazníka príťažlivé (a dokonca príťažlivejšie), mnoho. U laickej i odbornej verejnosti zväčša prevláda predstava, že malý podnik len s ťažkosťami konkuruje veľkým obchodným reťazcom, keďže ich nízke ceny a obrovský rozpočet na reklamu sa ukazujú byť neprekonateľnými prekážkami. V skutočnosti však malý obchod môže so supermarketmi ziskovo koexistovať. foto: profimedia.cz PERSONÁLNY PRÍSTUP K ZÁKAZNÍKOVI Ak ste majiteľom malého obchodu, vaša výhoda sa objavuje v momente, keď zákazník prejde vašimi dverami. Môžete ho totiž osobne pozdraviť - úplne najlepšie menom. Ak nie vy osobne, tak váš zamestnanec určite! Veľké supermarkety osobný kontakt, ktorý vy môžete ponúknuť, napodobniť nedokážu. INAKOSŤ Osobný a osobitý nemá byť len prístup k ľuďom. Platí to aj na tovar, ktorý zákazníci hľadajú. Žiaden malý obchod nemôže mať na sklade všetky existujúce variácie toho istého produktu. To však nemôže ani supermarket. To, v čom supermarket predčíte, je možnosť ponúknuť zákazníkovi špeciálnu objednávku čohokoľvek - aj keď to momentálne nemáte skladom. Mnohé obchodné reťazce takúto službu neponúkajú. A čo je ešte dôležitejšie, môžete si naštudovať rozdiely medzi jednotlivými modelmi a byť zdrojom informácií, ktoré môžete zákazníkom ponúknuť. Ľudia sú ochotní platiť viac za odborné znalosti a poradenstvo. WEBOVÁ STRÁNKA Silná online prezentácia je nevyhnutná aj pre malý obchod. Dobrá webová stránka umožňuje expanziu a oslovenie nových zákazníkov. Ak budete online, dáte o sebe vedieť a ak ponúknete niečo, o čo ľudia majú záujem, určite prídu. Okrem webovej stránky zvážte hodnotu sociálnych sietí. Dokonca aj najmenšie z malých podnikov by mali mať minimálne webovú stránku a facebookový profil. Nepoužívajte však sociálne médiá ako nástroj predaja. Používajte ho na účel jemu určený – a to je budovanie vzťahov. Zabávajte svojich fanúšikov, ponúknite im niečo zadarmo bez toho, aby ste ich k niečomu zaväzovali. Budujte komunitu. Môžete ju následne informovať o svojich produktoch, predstavovať nové modely a ponúkať im recenzie a čokoľvek, čo je pre nich pridanou hodnotou. MUSÍTE PRESTAŤ SÚŤAŽIŤ S CENOU A ORIENTOVAŤ SA NA NASLEDUJÚCE PRÍSTUPY 1/2014 36 ORIENTUJTE SA NA HODNOTY Zabudnite na ceny a predávajte radšej hodnoty. Typ zákazníkov, ktorí sa budú vracať do vášho obchodu, sú tí, ktorí radšej zaplatia viac za lepšiu skúsenosť. Ušetrite napr. zákazníkovi čas (a tým aj peniaze) osobným odporučením konkrétneho produktu a tipmi na to, ako ho používať či inštalovať, je to hodnota, ktorú zväčša supermarket neponúka. Typ zákazníkov, ktorých takáto služba osloví, je loajálny a prináša pravidelne zisk.