Matichonbook อย่าเรียกฉันว่านังแพศยา (I Didn't Kill My Husband) - Page 34

“ ยุ่งยากหมดนั่นละ ฉันพิจารณาคดีของเธอดูคร่าวๆ แล้ว คดีนี้ไม่ง่ายเลย อันดับแรกคือตัวเธอเอง เธอหย่าแล้ว แต่ตอนนี้จะหย่าอีก ก็เลยต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าการหย่าครั้งโน้น เป็นเรื่องหลอกลวง จากนั้นค่อยแต่งงานอีกรอบ แล้วหย่าใหม่ อีกครั้ง แบบนี้ไม่ยุ่งยากหรือไง ” “ ยุ่งยากยังไงฉันก็ไม่กลัว ” หลี่เสวี่ยเหลียนตอบ “ แล้วสามีเก่าของเธอชื่ออะไรนะ ” หวังกงเต้าถาม “ ฉินอวี้เหอ ” “ ถ้าเขายังโสดก็ยังไม่วุ่นวายเท่าไหร่ แต่ตอนนี้เขาเองก็ แต่งงานกับคนอื่นแล้ว ถ้าเธอพิสูจน์ได้ว่าการหย่าครั้งก่อน เป็นเรื่องหลอกลวงแล้วจะแต่งงานใหม่กับเขา เขาก็ต้องหย่า กับภรรยาคนปัจจุบันของเขาก่อน ไม่อย่างนั้นก็จะมีความผิด โทษฐานสมรสซ้อน พอหย่าแล้วค่อยแต่งงานกับเธอ จากนั้น ก็หย่าใหม่อีกที แบบนี้ไม่ยุ่งยากเหรอ ” “ ฉันก็ต้องการให้มันยุ่งยากแบบนี้ละ ” “ ไหนจะเรื่องของศาลอีก ” หวังกงเต้าพูดต่อ “ ที่ผ่านมา ไม่เคยมีคดีลักษณะนี้มาก่อน ดูเผินๆ เหมือนเป็นคดีเดียว แต่ที่จริงคือหลายคดีทับซ้อนกัน ศาลต้องพิพากษาการหย่า ครั้งแรก เพื่อน�ำไปสู่การหย่าอีกครั้ง ซึ่งสุดท้ายแล้วก็เหมือน การย้อนกลับไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ เหมือนเดินวนเป็นวงกลม แบบนี้ไม่ยุ่งยากหรือไง ”
“ การรับมือกับคดียุ่งยากก็เป็นงานพวกคุณอยู่แล้วไม่ใช่ หรือไงล่ะ พี่หวัง ”
“ แต่นั่นยังไม่ใช่ประเด็นหลัก ”
อย่าเรียกฉันว่านังแพศยา 33
“ยุ่งยากหมดนั่นละ  ฉันพิจารณาคดีของเธอดูคร่าวๆ แล้ว คดีนี้ไม่ง่ายเลย  อันดับแรกคือตัวเธอเอง เธอหย่าแล้ว แต่ตอนนี จ ้ ะหย่าอีก ก็เลยต้องพิส จ ู น์ให้ได้ว า ่ การหย่าครั ง ้ โน้น เป็นเรื อ ่ งหลอกลวง จากนั น ้ ค่อยแต่งงานอีกรอบ แล้วหย่าใหม อีกครั้ง แบบนี้ไม่ยุ่งยากหรือไง” “ยุ่งยากยังไงฉันก็ไม่กลัว” หลี่เสวี่ยเหลียนตอบ “แล้วสามีเก่าของเธอชื่ออะไรนะ” หวังกงเต้าถาม “ฉินอวี้เหอ” “ถ้าเขายังโสดก็ยังไม่วุ่นวายเท่าไหร่ แต่ตอนนี้เขาเองก แต่งงานกับคนอื่นแล้ว  ถ้าเธอพิสูจน์ได้ว่าการหย่าครั้งก่อน เป็นเรื่องหลอกลวงแล้วจะแต่งงานใหม่กับเขา เขาก็ต้องหย่า กับภรรยาคนปัจจุบ น ั ของเขาก่อน ไม่อย่างนั น ้ ก็จะมีความผิด โทษฐานสมรสซ้อน พอหย่าแล้วค่