Matichonbook อย่าเรียกฉันว่านังแพศยา (I Didn't Kill My Husband) - Page 21

ล�ำดับถัดมาในการหาผู ส ้ มรู ร ้ ว ่ มคิดของหลี เ ่ สวี ย ่ เหลียน  เหล่า หูเป็นชายหน้าแดงก�่ำ  เขาตื่นมาเชือดหมูตั้งแต่ตีสามตีสี่ทุก วัน เข็นรถออกไปขายที่ตลาดตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่าง วางเนื้อ หมูไว้บนแผงก็ม   ี แขวนไว้ก บ ั ตะขอก็ม   ี ส่วนหัวหมูก บ ั เครื อ ่ งใน หมูใส่ไว้ในตะกร้าใต้แผง  แต่ก่อนหลี่เสวี่ยเหลียนเคยซื้อ เนื้อหมูจากร้านของเหล่าหูที่ตลาด  พอซื้อเสร็จ เหล่าหูก็จะ ใช้ม ด ี หั น ่ เนื อ ้ หมูบนเขียงโยนใส่ตะกร้าของเธอเพิ ม ่ อีกชิ น ้  หรือ ไม่ก็หยิบไส้หมูจากตะกร้าโยนมาให้  แต่ของพวกนี้ไม่ได้ให เปล่า เพราะเหล่าหูชอบเรียกเธอว่า ‘ที่รัก’ แถมท�ำตาหวาน เยิ้มใส่  บางครั้งถึงกับเดินอ้อมแผงออกมาแต๊ะอั๋งเธอ จนถูก เธอด่าไปหลายครั้ง  วันนี้  หลี่เสวี่ยเหลียนเดินมาหยุดตรง หน้าเขียงหมูของเหล่าหูในตลาดแล้วบอกเขาว่า “เหล่าหู ไปหาที่เงียบๆ กันเถอะ ฉันมีเรื่องจะคุยด้วย” เหล่าหูได้ยินดังนั้นก็งงเล็กน้อย หลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่ง เขาก็วางมีดในมือลงแล้วเดินตามหลี เ ่ สวี ย ่ เหลียนออกไปที ม ่ ม ุ ลับตาคนด้านหลังตลาด  ในมุมนั้นมีโรงโม่ร้างอยู่หลังหนึ่ง ทั้งสองเดินเข้าไปด้านใน แล้วหลี่เสวี่ยเหลียนก็พูดขึ้นว่า “เหล่าหู  เธอคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคนเป็น ยังไงบ้าง” ดวงตาของเหล่าหูเป็นประกายทันท “ก็ด น ี ะจ๊ะที ร ่ ก ั  คิดดูส   ิ มีครั ง ้ ไหนที เ ่ ธอซื อ ้ หมูจากฉันแล้ว ขาดทุนบ้างล่ะ” “ถ้างั้นฉันขอร้องเธอเรื่องหนึ่งได้ไหม” “อะไรเหรอ” เหล่าหูถาม 20  หลิวเจิ้นอวิ๋น