Matichonbook อย่าเรียกฉันว่านังแพศยา (I Didn't Kill My Husband) - Page 17

หวังกงเต้าเห็นดังนั้นก็อึ้ง “ก็หย่าแล้วนี่ แล้วจะหย่าอะไรอีก” “แต่การหย่านี่เป็นของปลอม” หวังกงเต้ารับทะเบียนหย่ามาดู  เขาพิจารณาทะเบียน หย่ายับยู่ยี่ในมืออย่างละเอียดทั้งหน้าปกและเนื้อหาด้านใน “ดูแล้วไม่ใช่ของปลอมนะ ในนี้มีชื่อเธอ แล้วอีกชื่อก็คือ ฉินอวี้เหอ” “ใบหย่าไม่ใช่ของปลอม แต่การหย่าในตอนนั น ้ น่ะปลอม” หวังกงเต้าใช้นิ้วเคาะทะเบียนหย่าแล้วพูดว่า “ไม่ว า ่ ตอนนั น ้ จะหย่าปลอมหรือหย่าจริง ในแง่กฎหมาย ถ้ามีทะเบียนหย่าก็แปลว่าการหย่าเป็นความจริง” หลี่เสวี่ยเหลียนตอบว่า “นี่ละปัญหา” “แล้วเธอจะเอายังไง” หวังกงเต้าถามพลางเกาหัวอย่าง งุนงง “ฟ้องร้องเพื อ ่ พิส จ ู น์ว า ่ ครั ง ้ นั น ้ เป็นการหย่าปลอมๆ แล้ว แต่งงานกับไอ้สารเลวฉินอวี้เหออีกรอบ เสร็จแล้วค่อยหย่า กับมัน” หวังกงเต้าได้ยินดังนั้นก็ยิ่งสับสน เขาเกาหัวอีกแล้ว ถามว่า “ถ้าสุดท้ายสิ่งที่เธอต้องการคือการหย่ากับฉินอวี้เหอ แล้วจะฟ้องร้องให้เป็นเรื่องเป็นราวล�ำบากไปท�ำไม ฉันว่า เสียแรงเปล่านะ” หลี่เสวี่ยเหลียนตอบว่า “ทุกคนก็พูดแบบนี้ แต่ฉันไม่เห็นด้วย” 16  หลิวเจิ้นอวิ๋น