Matichonbook พุทธศักราชอัสดงกับทรงจำของทรงจำของแมวกุหลาบดำ - Page 18

มา อายุยี่สิบสี่ละนั่นน่ะตอนนั้น ยี่สิบสี่  เอวบางร่างน้อยไว้ผม ดัดเป็นลอนยาวแค่บ่า ใส่ชุดกระโปรงผ้าไหมสีขาวยาวกรอม เท้า มีผ้าลูกไม้คลุมผมห่มลงเกือบถึงพื้น มีดอกไม้ช่อใหญ่ถือ ในมือ  ยืนยิ้มพระจันทร์หวานข้างๆ ผู้ชายในสูทสีครีม แฟนยายเหรอ... / ไม่ใช่แฟ็น ต้องเรียกว่าผัวสิ  แต่งงาน  กันแล้วนี่...เห็นมั้ย แต่งในโบสถ์ด้วยนะ อย่างกะในหนังฝรั่งเลย  นา ว่าแล้วก็พยักหน้าหงึก ผัวคนที่หนึ่งน่ะ เป็นคนคริสตังนะ  คนนี้ / ยายสวยอย่างกับเจ้าหญิง ยายศรียิ้มให้ทันควันทั้งปาก ทั้งตา สาวๆ ละก็สวยลูก ตอนนี้ไม่สวยแล้ว  ดูสิ  ตัวย่นลายยัง  กับกลีบดอกพุดตานเลยน่ะเห็นมั้ย ดาวเอามือไล้ตามแขนกลีบ ดอกพุดตานที่มีกลิ่นเปรี้ยวรางของวันเวลาเลยผ่านปนกับกลิ่น มะกรูดจางๆ แล้วจิ้มจูบลูบไล่ไปตามเม็ดกระขนาดต่างๆ ที่ขึ้น พร้อยเหมือนกับจะนับจ�ำนวนด้วยนิ้วเล็กๆ เม็ดกระนั่นน่ะ...  มรดก ของตาทวดตงเป็นคนให้มา ยายศรี เ คยเล่ า ว่ า ตาทวดของดาวเป็ น คนที่ มี เ ม็ ด กระ ปกคลุมอยู่ทุกตารางนิ้ว  จุดเล็กจุดใหญ่ สีน�้ำตาลอ่อนน�้ำตาลแก่  ผสมผเสพร้ อ ยทั่ ว ทั้ ง ตั ว อย่ า งกั บ ทางช้ า งเผื อ กแน่ ะ หนู ด าว  ไม่จริงหรอกยาย  เขาเถียงในใจ  ท้องฟ้าก็ต้องสีด�ำมีดวงดาว สุกใสสีขาววาววับ  นี่ท้องฟ้ากลับขาวกับมีดวงดาวมืดดับไร ประกาย  แต่เขาไม่ได้พูดออกไป แล้วไปไหนแล้ว... / ตาทวด  เหรอ ตายไปแล้วสิป่านนี้แล้วน่ะ / ไม่ใช่ๆ...ผัวคนที่หนึ่ง / หาย  หายไปนานแล้ว / แล้วยายรักเขามั้ย... / ไม่รักจะไปแต่งงานกับ  เขารึหนูดาว / ไม่ใช่ ดาวหมายถึงตอนนี   ้  ยายศรีเงียบไปครู ใ ่ หญ พุทธศักราชอัสดงกับทรงจ�ำของทรงจ�ำของแมวกุหลาบด�ำ   17