Matematika I razred - Page 7

НА ЦРТУ НАПИШИ ОДГОВАРАЈУЋИ БРОЈ! 12+3= 3+15= 13+2= 6+12= 15+4= 4+13= 16+3= 1+18= 11+9= 5+14= 18-5= 17-6= 19-7= 16-4= 15-3= 16-5= 19-8= 20-3= 14-2= 18-4= ИСТОМ БОЈОМ ОБОЈИ ЛЕПТИРИЋЕ СА БРОЈЕВИМА ЧИЈА ЈЕ РАЗЛИКА 14! 20 17 3 4 19 18 6 5 7