Matematika I razred - Page 5

5 15 20 16 16 14 20 СТАВИ ОДГОВАРАЈУЋИ ЗНАК ИЗМЕЂУ БРОЈЕВА! 10 14 13 14 3 13 20 2 13 8 15 16 4 14 16 6 12 6 12 12 8 18 19 9 12 16 20 ИЗБРОЈИ КОЛИКО ЈЕ ПИЛИЋА А КОЛИКО ПАЧИЋА ПА НАПИШИ КОГА ИМА ВИШЕ! ________________ Има више _______ ЧЕГА ИМА ВИШЕ? ______________ 16 12 20