Matematika I razred - Page 3

БРОЈЕВИ ПРВЕ ДЕСЕТИЦЕ ____,____,____,____,____,____,____,____,____,_____ БРОЈЕВИ ДРУГЕ ДЕСЕТИЦЕ ___,___,___,___,___,____,___,____,____,____ ЗАОКРУЖИ БРОЈЕВЕ ПРВЕ ДЕСЕТИЦЕ ВЕЋЕ ОД 6 20,18,6,4,14,8,16,6,17,9,11,8,10 НАПИШИ! БРОЈЕВЕ ДРУГЕ ДЕСЕТИЦЕ НАЊЕ ОД 15! БРОЈЕВЕ ДРУГЕ ДЕСЕТИЦЕ ВЕЋЕ ОД 16! БРОЈЕВЕ ПРВЕ ДЕСЕТИЦЕ ВЕЋЕ ОД 8! БРОЈЕВЕ ПРВЕ ДЕСЕТИЦЕ МЕЊЕ ОД 7! КОЛИКО ЋЕМО ЦИФАРА УПОТРЕБИТИ ДА ЗАПИШЕМО СВЕ БРОЈЕВЕ ПРВЕ ДЕСЕТИЦЕ? 11! 3