Matematika I razred - Page 25

25 ГЛЕ ЗЕЦА И ЗЕЧИЦЕ СА ОСМОРО ДЕЧИЦЕ ЈУРЕ ПРЕКО НОВОГ СНЕГА КОЛИКО ИХ ЈЕ ТАКО СВЕГА? КОРПА ЈЕ БИЛА ПУНА ЈАБУКА ДВЕ УЗЕ МИЛА А ОСАМ ЛУКА ЧЕТИРИ ВЛАДА А ШЕСТ КОМАДА БИЛО ЈЕ ДАНИ ДОСТА ТЕ ТАКО ОВА КОРПА ПРАЗНА ОСТА!