Matematika I razred - Page 24

Повежи парове тако да: збир буде 15! 5 9 7 4 разлика буде 5! 24 разлика буде 3! 6 13 19 17 20 8 10 6 11 9 12 15 12 14 Цветић са резултатом 12 обоји плаво,са 13 обоји жуто,са 8 црвеном! 20 14 8 11 16 17 11 13