Matematika I razred - Page 23

Умањеник је збир бројева 14 и 3,а умањилац је број 7.Израчунај разлику! 23 Умањеник је збир бројева 8 и 6,умањилац је број 7.Израчунај разлику! (___+___)-___=___-___=____ Умањеник је збир бројева 7 и 8,умањилац је број 12.Израчунај разлику! (___+___)-___=___-___=____ Умањеник је збир бројева 8 и 9,умањилац је број 17.Израчунај разлику! (___+___)-___=___-___=____ Умањеник је збир бројева 8 и 12,умањилац је број 7.Израчунај разлику! (___+___)-___=___-___=____ Умањеник је збир бројева 8 и 5,умањилац је број 11.Израчунај разлику! (___+___)-___=___-___=____ Умањеник је збир бројева 8 и 8,умањилац је број 17.Израчунај разлику! (___+___)-___=___-___=____