Matematika I razred - Page 22

Реши задатке у табели! а 2 4 9 3 5 б 5 7 4 7 7 в 6 8 3 8 7 а+б б+в (а+б)+в 22 а+(б+в)  У аутобусу је 9 девојчица,10 дечака и учитељица.Колико је путника у аутобусу? Р:_______________ О:________________________________