Matematika I razred - Page 21

РЕШИ ЗАДАТКЕ! 21 Савка је од својих 19 ораха Сашки дала 13.Колико јеС авки остало ораха? Јелена и Наташа сакупљају салвете.Јелена је сакупила 9 а Наташа 8 салвета.Колико салвета имају заједено? Р:______________ Р:_________________ О:________________________ О:__________________________________________ У шумици покрај гљивице састале се три лисице.Код њих су стигле још шест.Колико би лисица било кад би дошло још седам ? Р:________________ О:_________________________________________________________ На новогодишњу јелку бата је ставио 8 куглицаа,сека је ставила 7 куглица и 3 звездице.Колико је укупно украса на јелки? Р:________________ О:________________________________________________________