Matematika I razred - Page 20

20 ИСТИ РЕЗУЛТАТ - ИСТА БОЈА! 9+9= 8+8= 7+7= 3+8= 20-16+3= 8+7-3= (12+6)-8= 7+7-1= 6+6= 20-10= 9+4-2= 20-14+1= 5+5= 10+10= ИСТИ РЕЗУЛТАТ - ИСТА БОЈА! 6+12-9= 6-(12-9)= 9-(17-12)= 7+(18-12)= 8-(20-15)= 8-(9-5)= 9+(18-14)= 6+(12-9)= НАПИШИ ИЗРАЗЕ И ИЗРАЧУНАЈ! Збиру бројева 7 и 6 додај број 5______________________________ Од збира бројева 11 и 9 одузми број 8________________________ Разлици бројева 13 и 6 додај број 12__________________________ Броју 11 додај збир бројева 7 и 3_____________________________