Matematika I razred - Page 2

2 БРОЈЕВЕ ОД 1 ДО 9 ЗАПИСУЈЕМО СА _________ ЦИФРОМ. БРОЈЕВЕ ОД 10 ДО 20 ЗАПИДУЈЕМО СА ________ ЦИФРЕ. БРОЈЕВИ ЗАПИСАНИ СА ЈЕДНОМ ЦИФРОМ СУ _________________,А БРОЈЕВИ ЗАПИСАНИ СА ДВЕ ЦИФРЕ СУ ___________________ БРОЈЕВИ. СВЕ БРОЈЕВЕ ЗАПИСУЈЕМО СА ____ ЦИФАРА,А ТЕ ЦИФРЕ СУ: 0,1,2,___,___,___,___,___,___,___ ЗАОКРУЖИ СВЕ ДВОЦИФРЕНЕ БРОЈЕВЕ! 12 13 4 5 20 14 16 8 17 9 11 10 1 ЗАОКРУЖИ СВЕ ЈЕДНОЦИФРЕНЕ БРОЈЕВЕ! 1 16 ЈЕДНОЦИФРЕНИ БРОЈЕВИ 20 8 12 11 6 7 3 4 14 5 ДВОЦИФРЕНИ БРОЈЕВИ 1,___,3,___,___,___, ___,11,___,___,____,____, ___,___,____ 16,___,___,___,____