Matematika I razred - Page 19

Попуни табеле! а б 15 17 18 19 11 12 14 13 а б а-б а-2 13 3 б-2 а+3 б- 3 19 5 14 16 а -5 19 б-1 20 20 8 12 Одреди непознати умањеник! Једнакост Решење Провера 18-а=2 а= 11-а=3 а= 14-а=5 а= ________ _______ ______ 0,1,1,2,3,5,8,_____ ИСТИ РЕЗУЛТАТ - ИСТА БОЈА! 8+6-4= (8+4)-6= (4+6)-8= (8-6)+4= (9+7)-6= 20-18-0= (20-10)-6= 19-13= 1,3,5, ___,9___,13,____,_____,_____