Matematika I razred - Page 17

17 а а-5 а-8 20 16 а а-5 а-11 а-12 17 12 14 19 16 11 17 15 15 14 20 18  Милана је сабирала бројеве.Најпре је број 9 увећала за број 8,а затим је тај резултат умањила за 5.Прикажи Миланино рачунање!  Умањеник је 14,умањилац је ____,разлика је 7.  Умањеник је 16,умањилац је ____,разлика је 2  Умањеник је ___,умањилац је 12,разлика је 7.  Умањеник је ___,умањилац је 1,разлика је1 7.