Matematika I razred - Page 16

Меда лови рибу.Уловио је 5 шарана,4 деверике и 3 сома.Колико је то укупно риба 16 Р:______________ О:___________________________ _____________________________. Збир бројева12 и 5 умањи за збир бројева 2+15. _________________ Који број недостаје? -1,1,1,2,1,3,1,4,___,5 -10,1,9,2,8,3,___,4 5+9+3= 5+8+2= 2+16+0= 16-5-4= 14-2-10= 19-9-2= 1 8-6-8= ЗБИР БРОЈЕВА 9 И 6 УВЕЋАН ЗА 5 ДАЈЕ БРОЈ _____. ЗБИР БРОЈЕВА 2 И 6 УВЕЋАН ЗА 5 ДАЈЕ БРОЈ _____. ЗБИР БРОЈЕВА 3 И 12 УВЕЋАН ЗА 1 ДАЈЕ БРОЈ _____. ЗБИР БРОЈЕВА 9 И 6 УМАЊЕН ЗА 5 ДАЈЕ БРОЈ _____. ЗБИР БРОЈЕВА 14 И 3 УНАЊЕН ЗА 5 ДАЈЕ БРОЈ _____. ЗБИР БРОЈЕВА 5 И 13 УМАЊЕН ЗА 5 ДАЈЕ БРОЈ _____.