Matematika I razred - Page 14

 Једна патка има 20 пачића, а друга 3 пачета мање? Колико пачића има друга патка? 14 Р:______________ О:______________________________________  Рибар Мита има 18 риба.Рибар Пера има 7 риба мање.Колико риба има Пера? Р: __________________ О:_____________________________________  У Јанином цветњаку процветале су 2 црвене и 4 жуте руже.У Станином цветњаку су процветале 4 црвене и 3 беле руже.Колико је процветаних ружа у оба воћњака? Р:_________________ О:_____________________________________ (1+9+3)+____=16 (2+8+1)+____=14 (7+3+4)+____=18 (6+4+2)+____=15 (0+10+0)+___=17 9 8 7 11 12 16 18 13 17 10=(9+1+7)-____ 10=(4+6+5)-____ 10=(3+7+6)-____ 10=(5+5+9)-____ 10=(2+8+3)-____ 6 8 4 10 12 15 14 11 12