Matematika I razred - Page 12

12 Питали људи малог ђака шта ће бити кад порасте? Не знам,али знам да нећу бити! Разлици бројева 13 и 8 додај број 6! (____ -____) + ____ = ____+____ =____ Разлици бројева 11 и 8 додај број 5! (____ -____) + ____ = ____+____ =____ Разлици бројева 14 и 9 додај број 2! (____ -____) + ____ = ____+____ =____ Разлици бројева 18 и 5 додај број 6! (____ -____) + ____ = ____+____ =____