Matematika I razred - Page 11

11 (9+7)-(6+3)= (8+8)-(9+7)= (20+0)-(9+9)= (16+2)-(15-7)= (13+2)-(20-5)= (___+7)-(6+4)=6 (___+9)-(20-9)=0 (___+12)-(19-1)=0 (___+15)-(7+6)=7 (___+4)-(8+8)=0 (13+7)-(3+___)=14 (18+2)-(4-___ )=15 (19+1)-(5+___)=14 (16+4)-(6+___)=11 (15+5)-(7-___ )=10 (8+7+2)+3= (9+1+4)+5= (7+3+2)+6= (1+9+4)+3= (5+5+5)+5=  Збиру бројева 9 и 9 одузми разлику бројева 18 и 7! (___ + ___)-(___ - ___)=____ - ____ =____  Разлику бројева 9 и 6 увећај за 9! (____ - ____) + ____ = ______