Matematika I razred - Page 10

5. Наташа је прочитала 17 страна књиге,а то је 3 стране више од Анђеле.Колико је страна прочитала Анђела? Р:______________________ 10 О:Анђела____________________________________________. 6. Ђорђе има 3 црвена,10 жутих и 6 плавих балона.Никола има 6 црвених,2 жута и 8 плавих балона.Колико балона има Никола а колико Ђорђе? Р:_______________________ ______________________ О:Ђорђе___________________________,а Никола________________. 7. Бојана је имала 19 бомбона.Појела је неколико бомбона и сада има само 5 бомбона.Колико је бомбона Бојана појела? Р:_________________________ О:Бојана је ________________________________________________ 8. Јелена и Биљана беру цвеће.Јелена је убрава 8,а Биљана 2 цвета више.Колико су цветова заједно убрале? Р:____+(____+____)=____+____=____ О:Заједно__________________________________________________ 9. Када број 10 увећаш за _____ добијеш број12. 10..Када број 12 умањиш за____ добијеш број 7.