Matematika I razred

1 БРОЈЕВИ ДО 20 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 УПИШИ БРОЈЕВЕ КОЈИ НЕДОСТАЈУ! 6 10 10 12 10 13 15 17 20 21 22 23 24 18 13 16 18 20 11 15 11 15 20 17 14 13 ЈЕДАНАЕСТ ШЕСНАЕСТ 18 ДВАДЕСЕТ 13 18 19 12