Martin Vialatte katalog 2018 - 2019 MV_catalogue_2018-2019_TCH_interne_opravený - Page 55

CERTIFIKACE ISO 22000 MARTIN VIALATTE dodržuje již mnoho let zásady kvality založe- né na uznávaných standardech. Po získání certifikace ISO 9001 v roce 1999, se systém managementu jakosti MARTIN VIALATTE rozhodl postoupit v roce 2009 na certifikaci ISO 22000, tedy systém managementu bezpečnosti potravin v rámci potravinového řetěz- ce. Cílem pro značku MARTIN VIALATTE byla touha lépe splňovat očekávání svých zákazníků z hlediska nezávadnosti potravin a de- monstrovat zvládání potenciálních rizik a neustále nabízet bezpeč- né a vyhovující produkty. Oddělení výroby, balení a skladování enologických výrobků MARTIN VIALATTE jsou certifikovány ISO 22000. Řízení kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce JAKO STĚŽEJNÍ BOD NAŠEHO ZÁVAZKU Naše proaktivní politika, která doprovází tento závazek, je realizo- vána přes: • obnovení naší certifikace ISO 22000 od doby jejího obdržení v roce 2009 • získání ekologické certifikace společností ECOCERT k našim bi- oproduktům • investice pro modernizaci výroby, logistiky a IT za účelem opti- malizace hygienických podmínek, konzervace, a sledovatelnosti ŠKOLENÍ- INFORMOVANOST NAŠICH TÝMŮ Všichni zaměstnanci tvořící naše týmy a zejména ti, kteří pracují ve výrobě, jsou vyškoleni k pravidlům práce za přísných hygienických podmínek. V souladu s požadavky normy ISO 22000 poskytujeme těmto za- městnancům informace o všem, co se týče bezpečnosti. Náš sys- tém je také pravidelně vyhodnocován a aktualizován díky vzájemné spolupráci a se zapojením každého z nás. KOMPLETNÍ SLEDOVATELNOST Enologické produkty značky MARTIN VIALATTE jsou vedeny v systému sledovatelnosti, kdy je každá vyrobená šarže označena číslem, a to za využití velmi výkonného souboru aplikačních pro- gramů ERP určených právě pro systém sledovatelnosti. Číslo šarže na každém výrobku umožňuje detailní sledování celého výrobního procesu: použité suroviny, dodavatele, produkční podmínky, tran- zitní sklady atd. Číslování šarží surovin také umožňuje kontrolovat sledovatelnost produktů, které z nich byly vyrobeny, a to až ke kon- covému zákazníkovi. 55