Martin Vialatte katalog 2018 - 2019 MV_catalogue_2018-2019_TCH_interne_opravený - Page 48

SPECIFICKÁ OŠETŘENÍ NOIR ACTIVA MAX Hyperaktivované uhlí s dobarvujícím účinkem v granulované formě A INK V O N Aktivní uhlí jsou výsledkem karbonizace rostlinných látek, díky které zís- kávají porézní strukturu. Jako suroviny se používají: dřevo, uhlí, rašeli- na, lignin, kokosové skořápky. Surovina použitá pro výrobu NOIR ACTI- VA MAX je borovice. Uhlí je následně aktivováno (u uhlí s odbarvovacím účinkem působením kyseliny fosforečné), která výrazně zvětšuje svou specifickou plochu povrchu. U většiny uhlí s odbarvovacím účinkem je specifická plocha povrchu cca 1000 m 2 /g, což odpovídá větším plo- chám, přičemž specifická plocha povrchu NOIR ACTIVA MAX je 1800 m 2 /g, díky čemuž má velmi vysokou účinnost. NĚKTERÉ VÝSLEDKY NOIR CAPTIVA NOIR CAPTIVA je práškové uhlí rostlinného původu, speciálně vybrané pro dezodorizaci vinných moštů a vín. Díky velmi dobrým absorbčím schopnos- tem. NOIR CAPTIVA je účinná zejména na některé vady vín (Ochratoxine A, Moisi…). Balení: 1 kg, 5 kg Dávkování: 5 až 40 g/hL ÚČINKY NOIR CAPTIVA NA FENOLOVÉ KAPY PŘI KONTAMINACI BRETTANOMYCES ČERVENÝCH VÍN BEAUJOLAIS Ošetření růžového moštu odrůdy syrah du Languedoc 0,140 0,120 0,100 0,080 0,060 0,040 1200 4-ethylguajakol 1000 4-ethylfenol 0,020 0,000 800 Kontrolní vzorek původního vína - neošetřený DO420 600 400 200 Activa + Noir Activa Granulát 50 g/hL Max 25 g/hL DO520 DO620 25 g/hl přípravku NOIR ACTIVA MAX odpovídá 50 g/hl přípravku ACTIVA + GRANULÁT 0 Ošetření lisovaného moštu odrůdy Provence během kvašení 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 kontrolní vzorek Activa + 20 g/hL DO420 Activa + Noir Activa Noir Activa Max Max 50 g/hL 20 g/hL 50 g/hL DO520 DO620 Také v tomto případě má dávka 20 g/hL NOIR ACTIVA MAX téměř stejný účinek jako 50 g/hL ACTIVA + VE FORMĚ GRANULÁTU SILNÉ STRÁNKY NOIR ACTIVA MAX : Snížení použité dávky Vynikající poměr kvality a ceny Produkt je díky granulované formě snadno použitelný 48