Martin Vialatte katalog 2018 - 2019 MV_catalogue_2018-2019_TCH_interne_opravený - Page 46

STABILIZÁTORY STABILIZACE VINNÉHO KAMENE Celulózové gumy Celulosová guma má pro odstranění vinného kamene mnoho výhod. Umožňuje trvalé a účinné odstranění vinného kamene, je levná a ve srov- nání s jinými technikami šetrná k životnímu prostředí. Několik informací o celulózové gumě: Přírodní původ pro enologické použití: dřevní celulóza Je povolena k odstraňování vinného kamene z vín s maximální dávkou 10 g/hl (nařízení EU) Japonsko se nedávno připojilo k zemím, které schvalují vína ošetřená CMC Stabilizace vůči vinanu draselnému (bez účinku na vinan vápenatý) Známá též pod názvem CMC: Karboxymethylcelulóza V potravinářském průmyslu se používá již 20 let Je u ní prokázaná zdravotní nezávadnost Skupina karboxymethyl O H 2 C H 2 C O H H OH O H O OH OH H H H H H H O H 2 C O H OH O OH H H O H H OH O H H H 2 C O OH H 2 C H C O - Na + H 2 C O OH 2 pole působnosti Zabraňuje srážení krystalků vinného kamene Narušuje růst mikrokrystalů vinného kamene O C O - Na + O H H 2 C H H H O H 2 C O H OH H H OH O O H Je charakterizována: DP: polymeračním stupněm DS: stupněm substituce (počet karboxylových skupin / počet molekul glukózy) OH H 2 C C O - Na + C O - Na + O O DP Koncentrace roztoku 20 15 % CRISTAB BV Nízká viskozita [20%] CRISTAB BV je roztok 20% přírodní celulózové gumy (CMC). Má zá- roveň nízkou viskozitu a je silně koncentrovaná, což zajišťuje účinnou stabilizaci vín vůči vinanu draselnému a také snadné použití přípravku. Balení: 5 L a 20 L Dávkování: 50 ml/hL 10 20 0 CMC A CMC B CRISTAB BV CRISTAB BV je 2x až 4x koncentrovanější než ostatní CMC Kolmatační index po přidání přípravku do bílého vína Viskozita roztoku 500 400 60 300 80 40 100 20 0 CMC A CRISTAB BV Témoin Žádný vliv na kolmatační index u vzorku s CRISTAB BV 46 200 0 CMC A CMC B CRISTAB BV CRISTAB BV má menší viskozitu v porovnání s ostatními CMC