Martin Vialatte katalog 2018 - 2019 MV_catalogue_2018-2019_TCH_interne_opravený - Page 41

ČIŘÍCÍ VINAŘSKÉ PŘÍPRAVKY A INK V O N ORIGIN CAPTUR ORIGIN F-MAX ORIGIN CAPTUR je čiřící přípravek nové generace vyvinutý pro odstra- nění těžkých kovů. Díky těmto vlastnostem značně snižuje jejich obsah v hroznových moštech a ve víně. ORIGIN CAPTUR fixuje železo a měď, které mohou způsobovat zákal v lahvových vínech. ORIGIN CAPTUR tedy účinně nahrazuje tradiční metody odstraňování železa a mědi použi- tím hexakyanoželeznatanu draselného nebo fytátu vápenatého. Balení: 1 kg Dávkování: 5 až 50 g/hL ORIGIN F-MAX je čiřicí přípravek nové generace, který je složen z růz- ných aktivních látek, které zajišťují synergii čiření a zpracování oxidace moštů, bílých a růžových vín. ORIGIN F-MAX se doporučuje pro zpra- cování vylisovaných moštů tradičními metodami a pro omlazení vyško- lených vín. Balení: 1 kg a 5 kg Dávkování: Klidná vína: Na odkapanou šťávu: 30 až 50 g/hL Na vylisovanou šťávu: 75 až 100 g/hL Šumivá vína: Na vykvašenou šťávu: 30 až50 g/hL Na vylisovanou šťávu: 75 až 100 g/hL Vliv přípravku ORIGIN CAPTUR v různých dávkách na vzorky 3 vín s původním vysokým obsahem mědi 1,4 mg/L, 2,2 mg/L a 4 mg/L DO 420 et DO 520 0,170 DO 420 Reference 4,5 DO 420 ORIGIN F-MAX 4 0,150 DO 520 Reference 3,5 DO 520 ORIGIN F-MAX 3 2,5 2 1,5 1 0,130 0,110 0,090 0,5 0 0 10 20 30 40 50 0,070 0 Ošetřující dávka ORIGIN CAPTUR v g/hL Dávka 50 g/hL (maximální zákonem povolená dávka) u vzorku vína s nejvyšší koncentrací mědi snižuje její obsah na 1 mg/l. CRISTA LINE CRISTALINE je rybí flokulační činidlo, které zlepšuje filtrovatelnost zkolmatovaných částic, a to zejména z botrytických hroznů. Odstraňuje hořkou chuť a zjemňuje vína před fyzickými fázemi stabilizace a umožňuje úplné odstranění jemných částic. Přípravek CRISTALINE je určen pro čiření obtížných vín. Zlepšuje čirost, filtrovatelnost a organoleptické vlastnosti. Balení: 200 g, 1 kg Dávkování: 1 až 4 g/hL 20 40 60 80 100 120 Dávka na zpracování g/hL Dopady 'ORIGIN F-MAX na žlutou barvu (DO420) a na červenou barvu (DO520). SILISOL SILISOL je přípravek na bázi 30% silikagelu. Přípravek se používá v kom- binaci s flokulačními činidly za účelem zlepšení čiření bílých a růžových vín: urychluje proces čiření, zlepšuje sesedání kalů, omezuje přílišnou flokulaci, zlepšuje filtrovatelnost a odstraňuje hořkou chuť. Balení: 1 L, 5 L, 10 L, 20 L a 1000 L Dávkování: 10 až 100 ml/hL 41