Martin Vialatte katalog 2018 - 2019 MV_catalogue_2018-2019_TCH_interne_opravený - Page 38

KTS UFC/ml výraz 1,00 E+05 1,00 E+04 KONTROLNÍ VZOREK KTS CONTROL 1,00 E+03 1,00 E+02 KTS CONTROL 1,00 E+01 KTS CONTROL je přípravek na bázi chitosanu, který je určen pro kont- rolu vývoje mikroorganismů, které způsobují organoleptické odchylky ve víně. Používá se na víno po fázi alkoholového kvašení anebo malolak- tického kvašení. Balení: 500 g a 100 g Dávkování: 5 až 10 g/hL 1,00 E+00 Začátek 2. den 4. den 7. den 10. den 14. den Obrázek 1: Sledování populace kvasinky Brettanomyces prostřednictvím kvantitativní PCR ve vzorku Merlot 2013 s přídavkem 10 g/hl přípravku KTS CONTROL VLIV PŘÍDAVKU RŮZNÝCH DÁVEK PŘÍPRAVKU KTS CONTROL NA KVASINKY BRETTANOMYCES Ošetřená a neošetřená populace kvasinek Brettanomyces přípravkem KTS CONTROL 10 dní po zahájení testu 1,E +06 9,E +05 8,E +05 7,E +05 6,E +05 5,E +05 NEBYLO ZJIŠTĚNO 4,E +05 3,E +05 Původní populace rodu Brettanomyces v kontrolním vzorku: 270 000 buněk/ml 2,E +05 1,E +05 0,E +00 bez ošetření 0,5 g/hL 1 g/hL 5 g/hL Na neošetřeném vzorku se kvasinky Brettanomyces roz- množili během 10 dní z 270 000 na 1 milion buněk/ml S přípravkem KTS CONTROL byla populace kvasinek Brettanomyces snížena dávkou 1 až 5 g/hl 10 g/hL DÁVKOVAT Laboratorní test: Vzorek vína Cabernet Sauvignon 2013 byl sterilně filtrován a následně očkován kvasinkovým základem rodu Brettanomyces Flotace: Pinot Auxérois Kalnost (NTU) A INK NOV KTS FLOT KTS FLOT je produkt nové generace na flotaci bílých, růžových a červe- ných moštů vzniklých termovinifikací. Skládá se z bílkovin a z rostlinných polysacharidů. KTS FLOT umožňuje důkladné a rychlé čiření moštů s lepším sedáním kalu. Podílí se také na ochraně před oxidací a zjemňuje mošt před alkoholovým kvašením. Balení: 20 L Dávkování: 20 až 100 ml/hL 38 120 Rostlinná bílkovina (30 g/hL) 100 80 Želatina (10 g/hL) 60 KTS FLOT (5 g/hL) 40 KTS FLOT (2,5 g/hL) 20 0 0 5 10 15 20 25 30 Čas (v minutách)