Martin Vialatte katalog 2018 - 2019 MV_catalogue_2018-2019_TCH_interne_opravený - Page 33

TANINY TANINY PRO VINIFIKAČNÍ PROCESY SUBLIRED VITANIL B Přípravek SUBLIRED na bázi proantokyanidických taninů byl speciálně vyvinut pro ochranu a posílení ovocného aroma. Základní tanin SUBLIRED se používá pro výrobu moderních a jemných vín s ovocnými tóny. Balení: 1 kg Dávkování: 2 až 15 g/hL VITANIL B se skládá z taninů lusků tara (fazole původem z Latinské Ameriky). Jedná o gallický tanin získaný alkoholovou extrakcí, který je určen pro čiření bílých vín. U hroznových moštů VITANIL B reaguje s nadbytkem bílkovin a tím se podílí na odkalování a čiření. Dále pak odstraňuje oxidázy, které se přirozeně vyskytují v hroznech (tyrosináza a lakáza vylučovaná plísní Botrytis). Balení: 1 kg Dávkování: Do hroznového moštu: 10 až 20 g/hL Do vína: 2 až 10 g/hL VITANIL VR TANIGAL VITANIL VR je přípravek složený převážně z kondenzovaných taninů proantokyanidického typu: VITANIL VR působí v synergii s tříslovinami, které jsou ve víně přirozeně obsaženy, a umožňuje optimální stabilizaci barevných látek. Ochraňuje antokyany vůči oxidaci. Balení: 1 kg a 10 kg Dávkování: Na hrozny: 15 až 25 g/100 kg Do hroznového moštu: 10 až 20 g/hL Do vína: 5 až 10 g/hL TANIGAL je tanin hálkového dubu, který je určen pro flokulaci a čiření bílých vín. TANIGAL fixuje bílkoviny hroznového moštu i vína a tím se podílí na procesu odkalování a čiření. Zachovává organoleptické vlastnosti a strukturu vína. TANIGAL je nepostradatelný při čiření bílých vín lehce hydrolyzovanou želatinou (GELISOL). TANIGAL se také použí- vá pro čiření lahvových vín a šumivých vín vyrobených tradiční metodou. Balení: 1 a 25 kg Dávkování: 2 až 8 g/hL TANIXEL TANIXEL je čistý kaštanový tanin. Může být přidán buď během vini- fikačního procesu, nebo ve fázi školení červených vín. TANIXEL ochra- ňuje barvu, zlepšuje organoleptickou rovnováhu červených vín, kterým také dodává strukturu a velmi silně reaguje s bílkovinami hroznového moštu a vína. Balení: 1 kg, 12,5 kg Dávkování: 5 až 50 g/hL. 33