Martin Vialatte katalog 2018 - 2019 MV_catalogue_2018-2019_TCH_interne_opravený - Page 31

BAKTERIE PRO- DUKCE DIACE- TYLU SMYSLOVÝ PROFIL > 16°C Slabý až střední Respektování odrůdové typičnosti < 70 mg/L / < 10 mg/L > 18°C et < 25°C Velmi slabý Neutrální, respektování aromatické jemnosti > 3,2 < 50 mg/L / < 10 mg/L ≥ 16°C Slabý až střední Ovocitá a kulatá vína >= 3.3 < 50 mg/L < 10 mg/L >=15°C Slabý a střední Posílí květinové a ovocité tóny < 15 % > 3,3 < 50 mg/L / < 10 mg/L > 17°C Slabý Mladá a ovocitá vína < 16 % > 3 < 45 mg/L / < 10 mg/L > 13°C Velmi slabý Respektování odrůdových aromat < 50 mg/L / < 10 mg/L > 17°C Slabý Posiluje přírodní aromata pH SO 2 T SO 2 L ROZPĚTÍ OPTIMÁLNÍ TEPLOTY * Přímá aplikace <16 % > 3,2 < 50 mg/L / < 10 mg/L Pied de cuve < 14 % > 2,9 2,5 hL / 25 hL 100 hL / 250 hL Přímá aplikace < 15 % VITILACTIC ® EXPRESSION 25 hL / 100 hL Přímá aplikace < 15 % VITILACTIC ® CO-FA 250 hL 1-STEP ® VITILACTIC ® H + 50 hL 1-STEP ® VITILACTIC ® PRIMEUR 250 hL Přímá aplikace < 13,5 % > 3,15 NÁZEV BALENÍ (DÁVKA NA) REFLEX MALO 360 25 hL / 250 hL VITILACTIC ® STARTER BL01 25 g / 100 g / 500 g VITILACTIC ® F TYP ALKOHOL KONEC FA KOINOKU- LACE DŮVODY PRO KOINOKULACI Různé metody inokulace: V procesu výroby vína je správné načasování momentu inokulace stej- ně tak důležité, jako samotný výběr vhodné bakterie. Bakterie mohou být přidány během alkoholového kvašení, po skončení alkoholového kvašení anebo dokonce i několik měsíců po ukončení alkoholového kvašení. Po- kud se inokulace provádí 24 až 48 hodin po přidání kvasinek, mluvíme o tzv. koinokulaci (společná inokulace). Očkování, které bylo provedeno mezi polovinou a 2/3 alkoholového kvašení je nazýváno předčasnou inokula- cí. Očkování na konci alkoholového kvašení je tou nejběžnější technikou, která se nazývá sekvenční inokulace. V případě opožděného očkování se jedná o opožděnou inokulaci. Za posledních deset let jsou techniky koinokulace a předčasné inokulace stále více používanější, a to z různých důvodů: - Šetří čas během procesu vinifikace (při koinokulaci) - Zlepšují pravděpodobnost, že se bakterie dobře uchytí - Omezují rizika kontaminace nechtěnými mikroorganismy (Lactobacillus, Brettanomyces...) - Díky předčasné stabilizaci a omezení produkce diacetylu udržuje aroma- tickou svěžest vína. Tyto inokulační techniky jsou velmi přínosné pro následující aplikace: - Optimalizace práce ve sklepě (časové úspory / úspora tepelné energie / lepší rotace tanků / lepší podmínky pro průběh malolaktického kvašení) - Optimalizace organoleptických vlastností vína (omezení kontaminace, oxi- dace, lepší aromatická svěžest) - Možný průběh malolaktického kvašení v obtížných podmínkách Bakterie Martin Vialatte lze použít pro koinokulaci, předčasnou inokulaci, sekvenční inokulaci anebo opozděnou inokulaci. VLIV PRŮBĚHU MALOLAKTICKÉHO KVAŠENÍ NA RŮST KVASINEK RODU BRETTANOMYCES Zdroj: Renouf V., 2006, disertační práce, INP v Toulouse Konec rychlého malolaktického kvašení a přídavek SO 2 Konec pomalého malolaktického kvašení a přídavek SO 2 1,0E+05 1,0E+04 1E+05 1,8 1,6 1E+04 1,2 1E+03 1 0,8 1E+02 0,6 0,4 1E+01 1,4 0,2 1E+00 0 0 20 40 60 80 Počet dní po přídavku malolaktických kvasinek 100 1,0E+03 1,0E+02 1,0E+01 1,0E+00 20 40 60 80 100 120 Doba malolaktického kvašení (ve dnech) B. bruxellensis (max UFC/mL) Tato studie ukazuje, že koncentrace kva 6V'&WGFז6W2R Y:;I&:L:6RF6:fZV: HV[g;l:l;צ\[:Чl:: YVFVg'&;6:H;6&FW&: Y:FIg\[L:VЦ6RFW,:F6:fZV:W'6:&f::,Z7GRV6Rf6V"''WVV626VƖ&\H:b,Z,IP'6::ҒF6:fZV:fRg&<:6W&Bg&&V;6`&6R#BF:IdR HW'fV:l:2'6;F6;fZV:b Y:LI&ЧF֖6RR[:\[:BFV6斷R YVLH6:<:YV:FW,:l;צIWVR&ff6V'&WGFז6W2VBRF6:fZRЦ: ZFI Y:צVf6淒'&WGFז6W26RR&[BGfYBfVЦ֒HWF:V6R6[Z[R:B:6VFVg斲Wg&F;6F6V3