Martin Vialatte katalog 2018 - 2019 MV_catalogue_2018-2019_TCH_interne_opravený - Page 30

BAKTERIE REFLEX MALO 360 VITILACTIC ® STARTER BL01 REFLEX MALO 360 je bakterie Oenococcus oeni, která byla vybrána pro její blahodárný vliv během malolaktického kvašení červených a bílých vín, která přestavují omezené podmínky (nízké pH, vysoký obsah alkoholu, náročné odrůdy...). REFLEX MALO 360 je přípravek k přímému použití, hodí se zároveň pro koinokulaci jako i pro postfermentační očkování. Balení: Dávka na 25 hL a 250 hL VITILACTIC ® STARTER BL01 je kmen laktobacilů vybraných v Champa- gne Ardenne, který podporuje malolaktické kvašení u kyselejších bílých vín. VITILACTIC ® STARTER BL01 pomáhá také při výrobě velmi jem- ných bílých vín, přitom respektuje typičnost každé odrůdy. Před zavede- ním je třeba předchozí aklimatizace („pied de cuve“). Balení: Sáčky 25 g, 100 g a 500 g VITILACTIC ® H + Vybrán francouzským institutem pro víno a vinnou révu v Beaune, zís