Martin Vialatte katalog 2018 - 2019 MV_catalogue_2018-2019_TCH_interne_opravený - Page 27

ENZYMY EXTRAKCE VIAZYM ® EXTRACT ONE VIAZYM ® EXTRACT PREMIUM VIAZYM EXTRACT ONE je enzymatický přípravek na bázi pektináz, kte- rý je určen k extrakci fenolických sloučenin z hroznů v rámci výroby čer- vených vín. Tento enzym se doporučuje pro zlepšení procesu macerace červených vín (předfermentační a postfermentační), pro snadnější lisován a čiření červených hroznových moštů. Balení: 1 kg Dávkování: 2 až 5 g / 100 kg VIAZYM ® EXTRACT PREMIUM je přípravek složený z pektináz, které mají velmi široké spektrum doplňkových aktivit. VIAZYM ® EXTRACT PREMIUM díky svému speciálnímu složení s vedlejšími aktivitami (kyse- lými proteázami) napomáhá k odbourávání bílkovin, čímž zabraňuje vy- srážení barviv. Takto získaná vína jsou komplexnější, mají sytou barvu a jejich tříslovinná struktura je předurčuje k dobrému stárnutí. Tento přípra- vek je určen k použití na hrozny s vysokým polyfenolický FV6:VH֒&g[GV:<:'6RWG&6LY:6f&'6VZ:7F&Ɨ6&'g'\H&6R6;FV6:V YFVG'f:<:6W&62<:Vl;&'l:W,HV;6&6f6V& H:7F\HIZV:&&'6RWG&6LY:6f&'fb&V:ӢpL:fl::Ӣ"[2rp*d *UE$5@d *UE$5BR6VG&f; Y:&fV6[V;VF:PW,HVV:&6W&66WV,:;6G,ZBWG&6&F6;6:FV YFVwW7F6FL:l:l:R6B:G\H:6WFZ[R,;BF:\[B&6W&6 Yl;&,I HW'fV:l:&WG&67F&Ɨ6&'g7G'VGW'&l:&V:ӢrpL:fl::ӠHW'fV:&瓢[2rV&[2rp,::&瓢"[BrV&"[Brp5T488 Y8$dd *dUd *dUR6VG&f;FVWL;V秖VF:&WFvVЦ:FVFV秖&:L:VFvVd *dU:: Y7FF6: H֜YV:'V,;6l:l;&IW ZVRfG&fFV7BfRl: YV@fl::d *dUl;צI ZWLY:fG&H::F&V:ӢL:fl::Ӣ2[R#SP3PS(*R&6VF'6V:FPfG&f:l:L:ַ\[L:Ч Y:&fRd *dUR&6VFl:FW,:'V6l:,IVfG&6PYVVƖRL:ַ\[L: Y:&fPd *dUR֖::fH:6&G,[V;fG&<:&VRl:L:ַ\[L: Y:&fPd *dU#