Martin Vialatte katalog 2018 - 2019 MV_catalogue_2018-2019_TCH_interne_opravený - Page 26

ENZYMY AROMATICKÉ INTENZITA VIAZYM ® MP VIAZYM ® AROMA VIAZYM ® MP je přípravek na bázi specifických pektolytických enzymů, který slouží k optimalizaci macerace slupek a ke zlepšení průběhu li- sování, odkalování a tím zvyšuje kvalitu hroznových moštů obdržených z macerace slupek. Tento enzym zvyšuje výlisnost hroznů díky jeho schopnosti vhodně optimalizovat proces lisování. VIAZYM ® MP zlepšu- je výsledek čiření moštů a urychluje odkalování. Dále podporuje extrakci aromatických prekurzorů během macerace slupek a předčasně uvolňuje glykosilové aroma. Balení: 100 g Dávkování: 1,5 až 3 g/100 kg VIAZYM ® AROMA je specifický přípravek s koncentrovanými činnými ß-glucosidázami. Tento enzym zlepšuje kvalitu vína, podporuje čiření moštů, usnadňuje následnou filtraci vína a podtrhuje odrůdová aroma, jelikož uvolňuje aromatické terpenoly z prekurzorů (terpenové glykosidy), které se v hroznovém moštu přirozeně vyskytují. Balení: 100 g Dávkování: 2 až 5 g/hL ČIŘENÍ VIAZYM ® CLARIF ONE VIAZYM ® CLARIF EXTREM VIAZYM CLARIF tekutý přípravek pektolytických enzymů, který urych- luje čiření bílých a růžových hroznových moštů. Tento enzym umožňuje sesedání kalů. Balení: 1L, 10 L a 20 L / 1 kg Dávkování: 2 až 5 mL/hL / 2 až 5 g/hL VIAZYM ® CLARIF EXTREM je kapalný vysoce koncentrovaný pektolytic- ký enzym. Použitím tohoto přípravku se silně snižuje zakalení hroznových moštů a značně vylepšuje výsledek výroby z poškozených hroznů. VIA- ZYM ® CLARIF EXTREM je přizpůsoben „amylickým“ procesům a umož- ňuje získat silně čiřené mošty. Tento enzym je také vhodný pro techniku usazování kalů (francouzsky Stabulation) za studena, která umožňuje rozvoj charakteristik odrůdového aroma. Balení: 1 L Dávkování: 0,3 až 1 mL/hL ® VIAZYM ® CLARIF PLUS VIAZYM ® CLARIF PLUS je specifický přípravek určený k rychlému a účinnému čiření hroznových moštů, které jsou bohaté na pektiny. Balení: 100 mL, 1 L a 10 L / 100 g Dávkování: 1 až 2 mL/hL / 1 až 2 g/hL POLOVIČNÍ DÁVKA MÁ LEPŠÍ ÚČINNOST Kontrolní neošetřený vzorek ENZYM dávka 1 mL/hL VIAZYM ® CLARIF EXTREM dávka 0,5 mL/hL Zakalení (NTU) 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 0h 2h 3h Doba (v hodinách) Použitím poloviční dávky přípravku VIAZYM ® CLARIF EXTREME bylo docíleno lepšího odkalení v porovnání s čiřícím enzymem A 26