Martin Vialatte katalog 2018 - 2019 MV_catalogue_2018-2019_TCH_interne_opravený - Page 24

PRODUKTY PRO ČIŘENÍ HROZNOVÝCH MOŠTŮ POLYPRESSE AF BENTOGREEN POLYPRESSE AF je komplex bílkovinných čiřidel, minerálů a uhlí. Je ur- čen pro použití do bílých nebo růžových moštů, které prošly příliš silnými mechanickými procesy během předfermentační fáze anebo byly nadměr- ně vystaveny účinkům vzduchu. POLYPRESSE AF pomáhá v boji proti jevům předčasné oxidace hroznového moštu a tlumí trpký vjem dochuti. Hroznové mošty ošetřené přípravkem POLYPRESSE AF mají svěžejší chuť. Víno je vyrovnanější a jeho ovocný výraz je znatelnější. V ústech je těžký a oxidovaný charakter vína méně znatelný a jeho trpkost je po- tlačena. Působením POLYPRESSE AF má ošetřený hroznový mošt nižší index barevného odstínu, méně tíhne ke žlutému zabarvení. POLYPRE- SSE AF podporuje sesedání kalů a tím omezuje ztráty na hroznovém moštu. Balení: 5 kg Dávkování: 30 až 160 g/hL BENTOGREEN je přípravek složený z hrachových bílkovin a bentonitu. Má schopnost odstranit z hroznového moštu oxidovatelné a oxidované polyfenoly a nestabilní bílkoviny. BENTOGREEN reguluje alkoholové kvašení a díky jeho účinkům jsou vína aromatičtější, svěžejší a jejich bar- va působí mlaději. Balení: 5 kg Dávkování: 20 až 60 g/hL POLYGREEN KONTROLNÍ VZOREK POLYPRESSE 100 g/hL POLYPRESSE AF 100 g/hL VLIV NA BARVU RŮŽOVÝCH VÍN POLYGREEN je směs rostlinných bílkovin, PVPP, bentonitů a celulózy. Má schopnost odstranit oxidovatelné a oxidované fenolické sloučeniny z hroznového moštu a eliminuje hnědé zabarvení a pachutě vzniklé v zá- vislosti na oxidačních jevech. POLYGREEN snižuje nadměrnou trpkost a podílí se na potlačení hořkosti. POLYGREEN obnovuje aroma a ovocnou chuť. Účinnost přípravku POLYGREEN je shodná s konvenčními příprav- ky na bázi kaseinu jako například POLYCASE. Balení: 1 kg, 5 kg, 10 kg Dávkování: 20 až 120 g/hL Porovnávací test na hroznových vínech, dávka 100 g/hl Při degustaci: Lisované mošty, které byly ošetřeny přípravkem POLYPRESSE AF jsou hodnoceny jako vyrovnanější a svěžejší chuti a mají výraznější ovocný charakter. Trpkost a hořkost vína je potlačena. CLARISOL CLARISOL je specifický přípravek určený k zamezení jevům postupné madeirizace. Tento produkt je nealergenní alternativou na potravinářský kasein. CLARISOL představuje léčebné ošetření. CLARISOL odstraňu- je oxidovatelné a oxidované fenolové sloučeniny, faktory hnědnutí, které znehodnocují barvu a chuť bílých a růžových vín. Díky svým účinkům proti trpkým polyfenolům oživuje barvu, vylepšuje chuť, usnadňuje čiření vín a oživuje vína se zralejším charakterem. Balení: 1 kg, 5 kg, 15 kg Dávkování: 20 až 100 g/hL 24 DELTAGREEN DELTAGREEN je směs rostlinných bílkovin, PVPP a celulózy, která byla sestavena jako ošetřující prostředek proti oxidačním jevům v hroznovém moštu a bílém a růžovém víně. DELTAGREEN snižuje trpkost a odstraňuje hořkou chuť. Snižuje objem kalů, což vede k menším ztrátám vína. Tento produkt se velmi snadno používá, je k přímé aplikaci a není třeba jej rehyd- ratovat vodou. Balení: 1 kg a 10 kg Dávkování: 30 až 120 g/hL