Martin Vialatte katalog 2018 - 2019 MV_catalogue_2018-2019_TCH_interne_opravený - Page 23

PRODUKTY PRO ČIŘENÍ HROZNOVÝCH MOŠTŮ PROVGREEN ® PURE MUST PROVGREEN ® L170 PROVGREEN PURE MUST je zformulován výhradně na bázi rostlinných bílkovin. Tento přípravek umožňuje rychlou flokulaci, čiření a odstraňuje z vína oxidované polyfenoly. PROVGREEN ® PURE MUST způsobuje silné usazování kalů a je přizpůsobený pro racionální výrobu vín. Balení: 1 kg a 5 kg Dávkování: 15 až 30 g/hL PROVGREEN ® L170 je roztok hrachových bílkovin. Tato formulace je výsledkem práce na speciálním výrobním procesu, který má za účel do- sažení vysoké koncentrace 170 g/l rostlinných bílkovin. Toto čeřidlo zaru- čuje rychlé čiření hroznových moštů a vín a výrazně omezuje množství usazenin ve srovnání s živočišnými čiřidly. PROVGREEN ® L170 se také podílí na odstranění zoxidovaných polyfenolů v hroznových moštech a v ošetřených vínech. Balení: 20 L Dávkování: Do hroznového moštu: 10 až 25 cL/hL Do vína: 3 až 10 cL/hL ® A INK V O N Vliv přípravku PROVGREEN ® PURE MUST a PROVGREEN ® L170 na hroznový mošt z odrůdy Chardonnay Kalnost (NTU) KTS FLOT KTS FLOT je produkt nové generace na flotaci bílých, růžových a červe- ných moštů vzniklých termovinifikací. Skládá se z bílkovin a z rostlinných polysacharidů. KTS FLOT umožňuje důkladné a rychlé čiření moštů s lepším sedáním kalu. Podílí se také na ochraně před oxidací a zjemňuje mošt před alkoholovým kvašením. Balení: 20 L Dávkování: 2 až 10 cL/hL 400 300 200 100 0 T0 Flotace: Pinot Auxérois Kalnost (NTU) Kontrolní vzorek 120 Rostlinná bílkovina (30 g/hL) 100 80 Želatina (10 g/hL) 60 KTS FLOT (5 g/hL) 40 T 7h T 24h T 48h Doba (v hodinách) PROVGREEN ® L170 dávka 18 cL/hL (zda 30 g/hL) PROVGREEN ® PURE MUST dávka 30 g/hL Ve stejném dávkování oba přípravky PROVGREEN ® PURE MUST a PROVGREEN ® L170 mají shodné výsledky. Při čiření za pomoci rostlinných bílkovin je možné použít práškový anebo kapalný pří- pravek. KTS FLOT (2,5 g/hL) 20 0 0 5 10 15 20 25 30 Čas (v minutách) 23