Martin Vialatte katalog 2018 - 2019 MV_catalogue_2018-2019_TCH_interne_opravený - Page 21

PRODUKTY PRO ČIŘENÍ HROZNOVÝCH MOŠTŮ ENOL FLOAT: flotační pumpa Odtok moštu a plynu Špatná součinnost mezi odtokem moštu a plynu může ovlivnit kvalitu a čirost moštu. MATERIÁL, KTERÝ SE DÁ PŘIZPŮSOBIT PODLE JEDNOTLIVÝCH ETAP VINIFIKACE Flotace při vinobraní Pumpa použitelná po celý rok se spojením integrovaného čiření a dezoxigenaci Kalnost vinného moštu v momentě výstupu z flotační jednotky Kontrola umožní upravit dávku čiřicích látek a / nebo odtoku podle stanoveného cíle. Příliš regulovaná flotace (kalnost <30 NTU) může způsobit problémy s alkoholovým kvašením. Ve skutečnosti je přítomnost kalu důležitá, protože přispívá důležitými lipidy ale také proto, že hraje čistě fyzickou roli při nukleaci CO 2 , což pomáhá vytvářet bubliny a uvolňovat CO 2 . Použití výživy typu NUTRICELL FLOT, vhodné pro flotaci, zdroj organických živin a celulózy (zvýšení nerozpustné frakce, která ovlivňuje zákal), umožní řízení zahájení alkoholového kvašení vinného moštu. FUNGOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ Použitý plyn Plyn Výhody N 2 Bubliny správné velikosti pro vyloučení vloček. Oxidace nehrozí. Stlačený vzduch Nízká cena. Oxygenace moštů podporuje začátek alkoholového kvašení. Potřeba filtru na olej / dezodorantu v kompresoru. Pravidelné čištění filtru. CO 2 Zachovat zoxidované mošty Bubliny velké velikosti dostávají vločky na hladinu obtížněji. CO 2 může způsobovat důležitý vír na hladině při pokračující flotaci. Závěrem Komentáře V návaznosti na testy prováděné během několika let oddělení pro Výzkum a Rozvoj Martin Vialatte zjistil význam flotace pro všechny typy vinných moštů, zejména pro mošty, které se obtížně odkalují. Předchozí enzymace vinného moštu je nezbytná pro správné proběhnutí procesu flotace. To vede ke snížení viskozity a ke vzniku částic nabitých a reaktivních pektinů s čiřicími látkami. Bentanit, stejně jako u statického odkalování moštu, usnadňuje flokulaci všech rostlinných čiřicích látek. Je třeba zamyslet se nad kalností moštů a výživou, aby bylo docíleno dobrého odkalení a dobrého alkoholového kvašení. Rostlinné bílkovinné látky se ukázaly být velmi účinné při flokulaci suspendovaných částic a při tvoření nezbytných vloček, které budou hnány do horní části nádrže díky vstřikovaným plynům. Jejich výběr, použité dávky a kombinace jsou rozhodující. Díky tomuto výzkumu víme, že enologické produkty jsou nezbytné pro optimalizaci procesu flotace. 21