Martin Vialatte katalog 2018 - 2019 MV_catalogue_2018-2019_TCH_interne_opravený - Page 20

PRODUKTY PRO ČIŘENÍ HROZNOVÝCH MOŠTŮ PŮVOD FLOTACE Flotace je starobylá technika, která existuje již 2000 let. Je to se- parační technika založená na rozdílech hydrofobicity povrchů čás- tic, které mají být odděleny. Často používáno v oblasti mineralurgie pro oddělování minerálů od sebe a při zpracování odpadních vod při snižování počtu mastnot, tato velmi stará technika je již prověřena časem. Flotace se v enologii začala používat v roce 1987. Dnes je ve sklepích velmi rozšířená a je vhodná pro vinné mošty s velkým množ- stvím kalu. Tato technika umožňuje automatizaci odkalování moštu velmi rychlým oddělením pevných a tekutých složek. JAK NA ÚSPĚŠNOU FLOTACI? Již mnoho let pracuje společnost Martin Vialatte na přípravě a použití specifických produktů pro procesy flotace. Pro úspěšnou flotaci je třeba splnit následující parametry: ZPRACOVÁNÍ VINNÉHO MOŠTU PŘED FLOTACÍ Čiření Enzymace Mošt musí být enzymovaný s předstihem, předtím než pektiny, které udržují suspendované částice degradují. Viskozita moštu je vlastně limitujícím faktorem pro hladký průběh flotace. Pektolytické enzymy hrají pro tento parametr zásadní roli. Zajišťují degradaci pektinu a tak snižují viskozitu vinného moštu. Navíc, enzym jako VIAZYM ® FLOT se skvěle adaptuje na podmínky flotace (rychlý proces a nízké teploty). Pektinové řetězce Metanol Pektinlyáza (PL) Pektin-methyl- esteráza (PME) Polygalacturonáza (PG) Kyselina galakturonová Pektinlyáza (PL) umožní rychlé snížení viskozity vinného moštu. Před spuštěním polygalacturonázy (PG) je třeba, aby proběhla Pektin-methyl- esteráza (PME), což povede ke vzniku nabitých reaktivních částic s čiřicími látkami. Pektiny usnadňují vznik vloček tak, že zmenšují viskozitu. 20 Bílkovinné látky, želatiny, rostlinné bílkoviny (PROVGREEN L170 nebo KTS FLOT), zajišťují flokulaci částic. Hrají klíčovou roli při vzniku vloček. Jejich reakce můžou být ještě podpořeny a zlepšeny přidáním bentonitu, který přispěje k lepšímu zhuštění kalů. Bentonit (typ ELEKTRA) zajistí soudržnost vloček a zafixuje bublinku plynu na vločce a tak umožní její vystoupení na hladinu moštu. Zavedení závisí na odrůdě, na dostupném vybavení a na výběru pomocných technologií. Je proto nezbytné provádět předběžné testy pro správné určení dávek na začátku každé sezóny.