Martin Vialatte katalog 2018 - 2019 MV_catalogue_2018-2019_TCH_interne_opravený - Page 14

VÝŽIVA STARTOVACÍ VÝŽIVA A INK V O N NUTRICELL ® START NUTRICELL ® FLOT NUTRICELL START je komplexní výživa bez sulfátů vhodná pro aktivaci alkoholového kvašení. Přidáním přípravku do zákvasu dodává kvasinkám veškeré prvky, které jsou pro ně nezbytné k zajištění dokonalé výživy: vitamíny (včetně thiaminu), minerály, minerální a organický dusík, faktory pro přežití. Balení: 1 kg a 10 kg Dávkování: 20 až 60 g/hL NUTRICELL ® FLOT je komplexní výživa, bez zdroje minerálního dusíku, připravená speciálně pro flotaci bílých a růžových vinných moštů pro za- hájení optimálního alkoholového kvašení. Přidáním NUTRICELL ® FLOT při stáčení ve stáčírně před přidáním kvasinek se zajistí dobré množení kva- sinek na začátku alkoholového kvašení a vyrovná se deficit pevných látek v příliš čirém moštu (kalnost <50 NTU) na počátku flotace. Balení: 1 kg a 10 kg Dávkování: 20 až 60 g/hL ® VÝŽIVA PŘI DOKONČENÍ PROCESU NUTRICELL ® MIDFERM NUTRICELL ® NUTRICELL ® je komplexní výživa obsahující veškeré živiny nezbytné pro alkoholové kvašení včetně thiaminu, minerálního dusíku a inaktivovaných kvasinek. Přidáním přípravku do zákvasu nebo během alkoholového kva- šení účinně aktivujeme počátek alkoholového kvašení a předcházíme zpomalení kvašení v těžkých podmínkách. Balení: 1 kg a 10 kg Dávkování: 20 až 60 g/hL NUTRICELL ® MIDFERM je komplexní výživa bez sulfátů, jejíž použití se doporučuje během alkoholového kvašení za účelem předcházení anebo nového aktivování zpomalených procesů kvašení. Přípravek uvolňuje do prostředí minerální a organický dusík, oživuje tak metabolismus kvasinek a buněčných obalů kvasinek, a tím odstraňuje potenciální inhibitory. Balení: 1 kg a 10 kg Dávkování: 20 až 60 g/hL NUTRICELL ® FINISH NUTRICELL ® FINISH je výživa na bázi autolyzátu a buněčných stěn kvasinek. Živinu je doporučeno použít během alkoholového kvašení, má za účel předcházet samovolnému zastavování procesu kvašení. Detoxikuje prostředí a uvolňuje organický dusík formou aminokyselin, který opětovně spouští alkoholové kvašení. Balení: 1 kg a 10 kg Dávkování: 20 až 40 g/hL OSTATNÍ VÝŽIVY NUTRICELL ® FML NUTRICELL ® SB NUTRICELL ® FML je organická výživa, která byla připravena výhradně na bázi inaktivovaných kvasinek bohatých na aminokyseliny a faktory pro přežití. NUTRICELL ® FML dodává mikroorganismům kvalitní výživu, snižuje dobu latence po očkování bakterií a urychluje průběh kvašení. Balení: 1 kg a 5 kg Dávkování: 20 až 30 g/hL NUTRICELL ® SB je komplexní výživa, která byla speciálně vyvinuta pro výrobce biologických vín. Obsahuje vitamíny, dusík, faktory pro přežití a pomáhá kvasinkám v procesu alkoholového kvašení. Lze ji přidat do zá- kvasu za účelem urychlení začátku procesu kvašení anebo během alko- holového kvašení pro úspěšné dokvašení. Balení: 1 kg Dávkování: 20 až 40 g/hL 14