Martin Vialatte katalog 2018 - 2019 MV_catalogue_2018-2019_TCH_interne_opravený - Page 13

ŽIVINY VÝŽIVY S OCHRANNOU SCHOPNOSTÍ NUTRICELL ® AA: VLIV NA ESTERY Při alkoholovém kvašení kvasinka produkuje estery s vůně- mi ovoce a květin. Tyto estery jsou tvořeny z vyšších alkoholů, a tyto vyšší alkoholy jsou tvořeny z aminokyselin (Ehrlichova reakce). NUTRICELL ® INITIAL NUTRICELL ® INITIAL je výživa bohatá na aminokyseliny, vitamíny, minerály a zejména na faktory pro přežití. Doporučuje se pro optimalizaci výkonnosti kvasinek v těžkých podmínkách. NUTRICELL ® INITIAL zlepšuje proces kvašení a organoleptické vlastnosti vína tím, že omezuje produkci nežádoucích sloučenin, jako jsou těkavé kyseliny a H 2 S. Balení: 1 kg a 10 kg Dávkování: 20 až 40 g/hL ERLICHOVA REAKCE R R R HC NH 2 Desaminace C O Dekarboxylace NH 2 COOH H C O Aldehyd CO 2 Redukce COOH Kyselina alfa-acetonová Aminokyselina NADH + H + NAD + R CH 3 VÝŽIVY ODHALUJÍCÍ AROMA C Acetyltransferáza O O H R H 2 O Acetát vyšších alkoholů Upraveno ze zdroje: Traité d’œnologie Ribereau Gayon Tome1 p 92 C OH H Alkohol NUTRICELL ® AA a NUTRICELL ® FULLAROM dodávají hroznovým moštům aminokyseliny, které jsou prekurzory vyšších alkoholů. Volba kvasinky s acetyltransferázou umož- ňuje přeměnu vyšších alkoholů na acetáty vyšších alkoholů, které vyvíjejí příjemnou vůni ovoce a květin. NUTRICELL ® AA NUTRICELL ® AA je výživa složená výhradně z derivátů specifických kva- sinek, které jsou bohaté na aminokyseliny. NUTRICELL ® AA umožňuje dobré ovládání alkoholového kvašení a optimalizuje aromatický profil vín tím, že podporuje vyšší produkci esterů a acetátů vyšších alkoholů (vý- sledek rozkladu aminokyselin) a během alkoholového kvašení uvolňuje thioly. Bal ení: 1 kg a 10 kg Dávkování: 20 až 40 g/hL Dokonalý pár pro optimalizaci esterů vzniklých kvašením vína je: Pro bílá a růžová vína + SO.DELIGHT NUTRICELL ® FULLAROM Pro červená a růžová vína NUTRICELL ® FULLAROM NUTRICELL ® FULLAROM je výživa, která byla formulována na bázi derivátů specifických kvasinek vybraných pro jejich vliv na aroma vín. NUTRI-CELL ® FULLAROM umožňuje ovládat průběh alkoholového kvašení a zlepšuje produkci esterů při kvašení hroznů, které jsou chudé na aro-matické prekurzory anebo při kvašení ředěných moštů pocházejících z vysoce výnosných pozemků. Balení: 1 kg a 10 kg Dávkování: 20 až 40 g/hL + VIALATTE FERM ® R71 NUTRICELL ® AA 13