MARKtoe! September 2014 Uitgawe 9 - Page 15

LANDBOU “Dit is ʼn paradigmaverskuiwing vanaf ʼn liniêre, meganiese model na ʼn holistiese benadering.” “Boere word dus aangeraai om vooraf goeie huiswerk oor hul gronde te doen.” MARKtoe! September 2014 15