MARKtoe! Februarie 2015 Uitgawe 13 - Page 12

Kopkool Capture • 3 – 4 kg kop massa • Goeie Swartvrot toleransie Excalibur* • 3 – 6 kg kop massa • Goeie Swartvrot toleransie Green Sunrise • 3 – 5 kg kop massa • Medium Swartvrot toleransie Megaton • 3 – 8 kg kop massa • Uitstekend vir die smous mark Ui Makalu* • Baie goeie opbrengs Dubai* • Donsige skimmel toleransie Astrix* • Donsige skimmel toleransie Bondie Brown • Uitstekende opbrengs en kwaliteit DIE ALLES-IN-EEN SAAD VERSKAFFER Posbus 159, Oudtshoorn, 6620, Suid-Afrika Tel: 044 203 9800 ● Tel: 018 293 1233 ● Tel: 017 647 6431 ● Tel: 012 252 6849 ● Tel: 022 482 2739 www.saadbemarking.co.za *Variëteit ingedien vir registrasie KKSB is 'n vennoot van Agribonus