MARKtoe! Februarie 2014 Uitgawe 2 - Page 13

Jy kan preek vir iemand, soms kan jy woorde gebruik. André Dumas Tel: 023 312 1094 Faks: 023 312 2323 Retiefstraat 18 Ceres 6835