MARKtoe! AUGUSTUS 2018 - Page 39

PERSVERKLARING Gerco Nortjé, losskakel en kaptein van Elsenburg ontvang die trofee as beste agterspeler van die toernooi. Hy is ook die speler wat die meeste punte aangeteken het en word as losskakel van die gekose SALK-span gekies. Gerco is deel van n groter familie wat ook aan Elsenburg gestudeer het en almal het ook deelgeneem aan die PANNAR Rugbytoernooi en was ook vir die SALK-span gekies naamlik Nortje Cloete (vader) Japie Nortje, Nick Nortje (broers) asook Nico Nortje, SJ Nortje, JH Visser en Jaques Geldenhuis (neefs). Willie van Zijl van Elsenburg is sedert 1981 betrokke by die SA Landboukolleges rugby toernooi. Willie was vanaf 1983 tot 2015 sek- retaris van die SALK-komitee, daarna was hy verteenwoordiger op die komitee waarna hy gedurende 2017 as ondervoorsitter van die komi- tee verkies is. Willie het diep spore in Elsenburg en die kollege rugby getrap. Dit was sy passie en het hy gelewe vir die studente en vir rugby. Willie was in 1987 deel van die gesprek met Chris Odendaal en Gus Köhne van PANNAR SAAD (wat op daardie stadium nog as Pioneer bekend gestaan het) om die borgskap te bekom wat die toernooi vir 32 jaar borg. Volgens Willie is dit die langste borgskap van ʼn sporttoer- nooi waarvan hy bewus is. Willie tree vroeg 2019 af en het dus vanjaar uit die SALK kommitee getree. Dit was sy passie en het hy gelewe vir die studente en vir rugby. Niel Schoeman is vir 20 jaar betrokke by Grootfontein en die toernooi betrokke. Hy was sedert 2005 die voorsitter van die PANNAR SALK-komitee en op sy beskeie manier die leiding geneem en daarin geslaag om die komitee doelgerig en effektief te laat funksioneer. Sy visie en insig was ten alle tye ingestel op die spellers en die spel rugby. Alhoewel hy as voorsitter ten alle tye onpartydig opgetree het, was hy baie trots op Grootfontein Kollege se spellers. Niel of beter bekend onder ons manne as Seep, was ʼn baie gewilde persoon en Voorsitter. Niel en Willie in samewerking met die ander SALK-komitee lede en onderskeie kolleges se personeel het gesorg dat PANNAR as ʼn baie trotse borg van die Landboukolleges Rugbyweek bekend gestaan het waar studente jaarliks deel kon wees van ʼn baie ʼn verrykkende Willie van Zijl (Elsenburg), Gerco Nortjé (Elsenburg) en Niel Schoeman (Grootfontein). ondervinding.