MARKtoe! AUGUSTUS 2018 - Page 23

ADVERTENSIE-ARTIKEL CORMORAN 180 EC TM Uit s te kende beheer van a ar t ap p elm ot en pla ntluis e Cormoran™ 180 EC (Reg. no. L9480 Wet 36 van 1947) bevat asetamipried (asetamidien) en novaluron (bensoielureum) (Skadelik) | Cormoran™ is ‘n handelsmerk van ‘n maatskappy van die ADAMA GROEP WARLOCK 19.2 EC TM Ui t s te ke n d e b e h e e r va n Le p i d o pte ra p e s te Warlock™ 19.2 EC (Reg. no. L9872 Wet 36 van 1947) bevat emamektien-bensoaat (avermektien)(Versigting). Warlock™ is ‘n handelsmerk van ‘n maatskappy van die ADAMA GROEP