MARKtoe! Augustus 2014 Uitgawe 8 - Page 2

LUSERN weiding en hooitipes INTENSIEWE GRASSE EN MENGSELS So veelsydig en aanpasbaar as wat jou behoeftes vereis DROËLAND WINTERGEWASSE EENJARIGE SUBTROPIESE GEWASSE MEERJARIGE SUBTROPIESE GEWASSE Voergewasse waarop jy kan staatmaak Voer met hoë drakrag en smaaklikheid vir volgehoue diereproduksie. G LO B A L E T E G N O LO G I E P L A A S L I K E P R E S TA S I E Saam boer ons vir die toekoms™ www.pannar.com infoserve@pannar.co.za ® Geregistreerde handelsmerke van PANNAR BPK, © 2014 PANNAR BPK 2014/SFSORG/A/25