Magazyn Gdański - Page 4

MAGAZYN GDAŃ­SKI – Od roku 2014 – Prezes Okręgu Gdańskiego Związku Polskich Artystów Plastyków – Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury (2015 r.) – Specjalna Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne zasługi w dziedzinie twórczoś